UAB „Agroliux“ naujų produktų e-komercijos sprendimo diegimo projektas

Projekto tikslas – klientų savitarnos sprendimo paslaugų elektroninėse prekybos platformoje diegimas, siekiant padidinti įmonės pajamų augimą

Projekto metu bus skurta ir įdiegta įmonės e. komercijos sistema su klientų savitarnos sprendimu, skirta B2C.

Projektas įgyvendinamas pagal priemonę Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo, kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė.

Projekto biudžetas – 25.000,00 Eur. Projektui įgyvendinti yra skirtos 18.750,00 Eur Europos Sąjungos struktūrinių fondų ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos bei 6.250,00 Eur nuosavos lėšos.

Projekto trukmė – 12 mėn.